Waarom een vrijwilligersregeling?
Vrijwilligers vormen binnen iedere vereniging een cruciale schakel tussen haar leden en het aanbod van activiteiten binnen de vereniging. Zo ook bij VoetbalVereniging Beesd (VVB). Zonder trainer geen trainingen, zonder bestuur geen beleid, zonder barmedewerker geen drankje, zonder onderhoudscommissie geen net park en ga zo maar door. Vrijwilligerswerk is leuk om te doen en biedt de mogelijkheid kennis te maken met andere vrijwilligers.

Het is dus belangrijk dat wij als vereniging de kwantiteit en kwaliteit van ons vrijwilligersbestand op orde krijgen en houden waardoor iedereen met veel plezier bij VVB sport en actief is. Dat kunnen wij alleen door een helder en constructief vrijwilligersbeleid te voeren.

De vrijwilligersregeling van VVB kort samengevat
De regeling komt er in het kort op neer dat ieder actief lid (vanaf de B-junioren) verplicht is om per seizoen minimaal 12 uur vrijwilligerswerk te verrichten. Voor jeugdleden (alle pupillen t/m C-junioren) geldt deze verplichting voor één van de ouders of verzorgers. Een ouder/verzorger hoeft maximaal voor 1 kind vrijwilligerswerk te doen.

Belangrijk is dat je zelf kunt bepalen welke taken je voorkeur hebben. Je keuze kun je dan ook aangeven op het inschrijfformulier. Deze kun je op site van VVB vinden.

Maar ik doe al zo veel voor de VVB!
Gelukkig zijn er op dit moment al veel mensen die allerlei activiteiten voor de vereniging doen. Denk hierbij aan de trainers, bestuursleden en diverse commissieleden en dan zijn er ook nog niet-spelende leden. Hen willen wij niet extra gaan belasten en zij zullen dan ook uitgezonderd zijn van deze regeling. Het gaat binnen de vrijwilligersregeling om betrokkenen die op dit moment nog geen bijdrage leveren. Leden die door gezondheidsproblemen of andere bijzondere omstandigheden niet in staat zijn vrijwilligerswerk te doen, kunnen ontheffing aanvragen.

Vul het inschrijfformulier zo spoedig in via de site
Je krijgt vervolgens te horen wanneer je bent ingepland (datum en tijd). Nadat je bent ingepland, ben je zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak. Mocht je om welke reden dan ook verhinderd zijn, zorg dan zelf tijdig voor een vervanger.

> Inschrijfformulier

Vele handen maken licht werk!
Een vereniging waar ieder lid zijn/haar steentje bijdraagt, past uitstekend bij de vereniging die VVB wil zijn en wil blijven. Namelijk een vereniging van leden, voor leden en door leden. Wij rekenen op je medewerking. In het seizoen 2015-2016 gaan wij ‘SAMEN AAN DE SLAG’!

Vrijwilligersbijdrage
Indien wordt voldaan aan de vereiste 12 uur vrijwilligerswerk wordt de vrijwilligersbijdrage aan het eind van het seizoen teruggestort.

Spelregels bij de verplichtstelling van vrijwilligerswerk
Om binnen VVB te komen tot het goed functioneren van het vrijwilligersbeleid is het belangrijk een aantal spelregels op te stellen over de wijze waarop het vrijwilligersbeleid wordt vormgegeven.

Deze spelregels vormen het uitgangspunt voor de invulling van het vrijwilligersbeleid en zullen elk seizoen worden getoetst op praktische haalbaarheid en indien nodig aangepast worden.

1. Om aan het begin van ieder seizoen een goede uitgangspositie te hebben, worden leden/ouders/verzorgers gevraagd hun voorkeur door te geven aan VVB voor het vervullen van vrijwilligerswerk. Daarbij ook voorkeur ten aanzien van tijden (lees: dagdelen). Wanneer lid/ouder/verzorger geen voorkeur heeft aangegeven, wordt deze door de vrijwilligerscommissie ingedeeld.

2. Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder lid inclusief ouders/verzorgers van de jeugdleden minimaal 12 uur vrijwilligerswerk verricht. Jeugdleden van 16 jaar en ouder kunnen zich ook opgeven voor bardienst. Zij mogen wel alcohol schenken aan leden/gasten ouder dan 18 jaar.

3. Het ingevulde rooster van vrijwilligerswerk zal t.z.t. worden gepubliceerd via de website en eventueel op het prikbord in de kantine.

4. Wanneer niet aan het 12 uur verplichte vrijwilligerswerk per seizoen wordt voldaan, zal de vrijwilligersbijdrage à € 50,- per seizoen (gedeeltelijk) worden ingehouden.

5. Ben je eenmaal ingeroosterd dan ben je zelf verantwoordelijk voor het vervullen van deze dienst. Wel staat het je natuurlijk vrij te ruilen, indien je onverhoopt verhinderd bent. De oorspronkelijk aangewezen ouder/verzorger/lid blijft uiteraard zelf eindverantwoordelijk.

6. Bij afgelastingen vallen soms diensten uit. Dit speelt dan met name bij de bestuurs- en kantinediensten. De betrokkenen worden daarover zo veel mogelijk van tevoren ingelicht. Bekijk ook de website voor eventuele wijzigingen. Bij algehele afgelastingen kan het voorkomen dat er nog trainingen worden georganiseerd.

7. Uitgevallen diensten behoeven niet te worden ingehaald.

8. Elk nieuw lid zal bij inschrijving worden gewezen op de verplichting 12 uur per seizoen vrijwilligerswerk te verrichten.

Heeft u vragen over de vrijwilligersregeling?
U kunt u vragen altijd mailen naar vrijwilliger@vvbeesd.nl.

Vrijwilligerscommissie
Tiny van Veen